Jaar van de Koekoek

2017 Is uitgeroepen tot het jaar van de Koekoek.  Dat lijkt hard nodig, want al enkele tientallen jaren lang daalt deze vogel in aantal. Waar dat precies aan ligt is nog onbekend. Neemt hun favoriete omgeving, hun biotoop af? Of zijn er steeds minder waardvogels? Dat zijn de vogelsoorten in wiens nest een koekoek haar ei legt. Het jaar van de Koekoek zal inhouden dat er extra onderzoek gedaan gaat worden naar de achteruitgang van deze prachtige vogel.

De meeste mensen weten ongeveer dat een Koekoek grijs is en ‘koekoek’ roept. Daar houdt de kennis dan wel op. Gelukkig is er meer bekend. De Nederlandse koekoeken vliegen in het najaar naar Congo of Angola om te overwinteren. In het voorjaar komen ze weer terug en leggen een ei in een nest van andere zangvogeltjes. Elke Koekoeksvrouw heeft haar eigen voorkeur. De eieren die worden gelegd zijn aangepast aan die voorkeur. Populair zijn de nesten van tuinvogels zoals de Heggenmus. Maar ook piepers en kwikstaarten worden gebombardeerd tot pleegouders.

Naast de gangbare grijze vorm kent de Koekoek ook een bruine variant. Daar weten we nog bijzonder weinig van. Hoe vaak komt die variant voor ? Broedt de bruine variant in andere gebieden dan de grijze? In het jaar van de Koekoek proberen onderzoekers ook daar meer over te weten te komen.

Via www.waarneming.nl kan iedereen meedoen aan het Koekoek-onderzoek. Maak een account aan en voer je waarneming in. Zeker als je de bruine variant hebt gezien wordt gevraagd om dat apart te vermelden . Vul bij het geslacht ” vrouw “ aan en kies voor afwijkend verenkleed. Hoe meer waarnemingen er worden ingevoerd, hoe meer we te weten komen. 

Advertentie