Over ons

Iedere natuurliefhebber moet eenvoudig kunnen opzoeken welke vogel hij of zij gezien heeft.  Zit er een vreemde vogel in je tuin, die je niet kent? Vraag je je af welke vogel dit is? Precies daarvoor is welkevogelisdit bedoeld.

Natuurlijk zijn er mooie boekjes. Maar die hebben als nadeel dat je lang blijft bladeren. Als je dan bij de pagina bent van de soort die je hebt gezien, is de vogel al weer gevlogen. Met internet moet dat slimmer kunnen. Welkevogelisdit maakt daarom een online vogelgids. We zijn begonnen met de vogels, die in Nederland voorkomen en hebben de lijst inmiddels uitgebreid tot vrijwel alle Europese vogels. Uiteindelijk willen we alle 10.500 vogelsoorten van de wereld beschrijven. Welkevogelisdit is opgericht door initiatiefnemer Gerard Brinkman uit Castricum. Hij is enthousiast amateur-vogelkijker en miste een goede online vogelgids.  

Samenstelling Bestuur

  • Gerard Brinkman (Voorzitter)
  • Herman Verhagen (Secretaris)
  • Roel Mathies(Penningmeester)

Het bestuur ontvangt voor haar activiteiten geen bezoldiging.

Hoofdlijnen beleidsplan 2018

De speerpunten voor Welkevogelisdit voor 2018 bestaan uit het volgende:

  • uitwerken van de service via Facebook.  Met nieuwe berichten zal getracht worden het aantal volgers te laten groeien. Ook zal er een community opgericht worden, zodat mensen elkaar kunnen helpen in de determinatie van vogelsoorten.
  • Ook bij de engelstalige site Whatbirdisthis zal getracht worden om via Facebook het aantal bezoekers te laten groeien.
  • Er zal opnieuw bekeken worden of er inkomsten binnen kunnen komen via een samenwerking met Tradetrackers. Er worden daarbij advertenties van Vivara geplaatst, waarbij de stichting een percentage van de daadwerkelijke verkopen zal krijgen.
  • Het huidige bestand aan vogels zal bijgehouden worden. Waar nodig zullen teksten geactualiseerd worden en nieuwe foto’s en geluiden geplaatst worden.
  • Omdat het aantal verzoeken vanuit de USA toeneemt, zal bekeken worden of een beschrijving van Noord-Amerikaanse vogelsoorten uitvoerbaar is. Dit is uiteraard afhankelijk van de beschikbare tijd.

Er staan geen investeringen gepland in de techniek aan de achterkant van de site.

Jaaroverzichten

Wil je meer lezen over de stichting Welkevogelisdit, dan kun je uiteraard de jaaroverzichten bekijken. Deze bevatten een korte samenvatting van de activiteiten en een financieel overzicht.

 

Uw steun

Om deze site te bouwen en uit te breiden hebben we jouw steun hard nodig. Welkevogelisdit is erkend met de ANBI-status, wat betekent dat je gift aftrekbaar is van  je belastbaar inkomen.

Advertentie